Trang chủ » Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

1- Mc đích và phm vi thu thp thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.


2- Phm vi s dng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ Cổ Phần Vân Nam gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

3- Thi gian lưu tr thông tin

 1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.


4- Địa ch ca đơn v thu thp và qun lý thông tin cá nhân

111/2, ĐS18, KP2, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM


5- Phương tin và công c để người dùng tiếp cn và chnh sa d liu cá nhân ca mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về phamhuynh.isuzu@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.


6- Cam kết bo mt thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Cổ Phần Vân Nam chăm sóc khách hàng.